MGK Logo

Happiness is

Buying
Plants!

malmesbury kwekery slide 1
malmesbury kwekery slide 2
malmesbury kwekery slide 3
malmesbury kwekery slide 4
malmesbury kwekery slide 5
malmesbury kwekery slide 1
malmesbury kwekery slide 2
malmesbury kwekery slide 3
malmesbury kwekery slide 4
malmesbury kwekery slide 5

Besigheidsure
Trading Hours

Ma. – Vry. 08:00 – 17:00
Mo. – Fri. 08:00 – 17:00

​Gesluit op Christelike vakansiedae.
Closed on Christian public holidays.

Besoek aan Kwekery slegs per
afspraak
. Geen publieke verkope.

Kontak ons gerus.

​Visit Nursery by appointment
only
. No public sales.

Feel free to contact us.

suntwigfalling leavesKwaliteit Diens & Produk tot by u voordeur
Quality Service & Product to your doorstep

Meer Oor Ons
About Us

Johan Retief se Oupa, Nico Retief, het op 31 Mei 1967 ‘n klein tuinsentrum in Malmesbury geopen wat toe hoofsaaklik net ‘n Kaktus-kwekery was. Hy het sowat 10 jaar later ‘n kleinhoewe buite Malmesbury gekoop om plante te kweek vir die kleinhandel kwekery op die dorp – Malmesbury Kwekery – tans die besigheid van Johan se Pa, George Retief.
Johan het in 2006 Malmesbury Groothandel Kwekery BK gestig.

Johan Retief’s grandfather, Nico Retief, opened a small garden center in Malmesbury on 31 May 1967, which was then mainly a cactus nursery. About 10 years later, he bought a smallholding outside Malmesbury to grow plants for the retail nursery in town – Malmesbury Nursery – currently the business of Johan’s Dad, George Retief.
Johan founded Malmesbury Groothandel Kwekery BK in 2006.

Malmesbury Wholesale Nursery - About Us

Ons Dienste
Our Services

leaf

Kweek en voorsien

Ons kweek en voorsien tuinsentrums asook Landskappeerders landwyd van kwaliteit plante.

leaf

Culture and provide

We grow and provide garden centres as well as landscapers of quality plants throughout the country.

trees

Boomlanings

Ons voorsien boere/plase met boomlanings asook skadu vir diere.

trees

Lanes of trees

We provide farmers / farms with tree lanes as well as shade for animals.

irrigation

Besproeiing

Ons installeer besproeiing vir boomlanings en groot grasperke.

irrigation

Irrigation

We install irrigation for lanes of trees as well as large lawns.

leafs

Kontrakgroei

Ons doen kontrakgroei vir boere en landskappeerders van ornamentele en kommersiële produkte.

leafs

Contract Growth

We do contract growth for farmers and landowners of ornamental and commercial products.

delivery

Aflewerings

Ons lewer weekliks af tot by u voordeur.

delivery

Deliveries

We deliver weekly to your front door.

Fotos
Gallery

Kontak Ons
Contact Us

We are currently experiencing major problems with our office phones.
PLEASE USE THE CELLPHONE NUMBERS ONLY.

Ons ervaar tans groot probleme met ons kantoor telefoon.
GEBRUIK ASB SLEGS DIE SELFOON NOMMERS.

Sales and Orders

Contact for Orders and Plant Queries.
Ruvé Wepener
Office : 021 065 1807 ext 203
Cell : 083 654 2812
Fax to E-mail : 086 622 7986
E-mail : order@kwekerysa.co.za

Owner

Johan Retief
Office : 021 065 1807 ext 202
Cell : 083 651 1296
Fax to E-mail : 086 622 0946
E-mail : johan@kwekerysa.co.za

Accounts

Contact for Account Queries only.
Elsebé Retief
Office : 021 065 1807 ext 201
Cell : 083 604 4534
Fax to E-mail : 086 624 2518
E-mail : admin@kwekerysa.co.za

Neem die Tierfontein afrit | Take the Tierfontein exit

malmesbury wholesale nursery